Examenvoorbereiding

In de exacte vakken wiskunde A,  B, natuurkunde en scheikunde worden altijd examentrainingen gegeven. Bij elke training wordt ook aandacht gegeven aan de juiste aanpak om een (examen) vraag te maken. 

Examentrainingen richten zich op behandelen van de eindexamenstof en het oefenen van (eindexamen) vragen. Tijdens de training wordt er ook aandacht besteed aan het 'goed'  en gestructureerd beantwoorden van een vraag. Dat lijkt logisch, maar wordt in de praktijk toch vaak vergeten!

Examentrainingen worden in de weekenden en vakanties gegeven. Informeer voor eventuele examentrainingen voor andere vakken. Er zullen examentrainingen worden gegeven in de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en weekenden. Let op: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Trainingen voor VMBO worden gegeven op aanvraag en zijn individueel (tarief bijles). 

 

Ben je onzeker bij het maken van examens? Ook dan kan de Studiebol jou begeleiden. Neem hiervoor contact op met de Studiebol.

Hou de website in de gaten voor nieuwe data. 

 

Bij te weinig aanmeldingen heeft de Studiebol het recht om trainingen tijdig te annuleren of te verzetten. Wijzigingen onder voorbehoud.

 

Over examenvoorbereiding

Focus op de bètavakken

De kracht van de Studiebol zit onder andere in de grote kennis van alle bètavakken. Maar er wordt ook getraind in bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en economie.

 

Op afspraak

Examentrainingen zoals de Zomerschool of voorafgaand aan het examen worden ingepland.

 

Efficiënt trainen in kleine groepen

De kwaliteit wordt hoog gehouden door professionele trainers. De trainingen worden gegeven in kleine groepen.Tweedaagse trainingen

 

Trainingen waarbij de gehele examenstof wordt behandeld. Deze training bestaat uit meerdere dagen achtereen. Samen met anderen leerlingen krijg je eerst klassikaal uitleg over de stof, waarna je zelf aan de slag gaat met vragen. Er zal begeleiding zijn om je te helpen bij deze vragen. Er zal een examen gemaakt worden om te kijken wat je al heel goed kan en waar je nog wat aandacht aan zou kunnen besteden.

Eendaagse trainingen

 

Eendaagse trainingen waarbij eerst een examen gemaakt wordt om te kijken waar je nog extra aandacht aan kan besteden. Het examen wordt besproken en ook worden er ‘struikel’-onderwerpen behandeld. Tijdens deze dag wordt niet de gehele examenstof besproken, maar wordt er focus gelegd op twee tot vier belangrijkste  onderwerpen voor het examen.

De Zomerschool

 

De Zomerschool wordt gegeven aan het begin van het schooljaar zodat de leerling alles heeft opgefrist en ‘on speed’ het nieuwe jaar in kan gaan. Dit is vooral aan te raden voor de vakken die de leerling lastig vindt. De trainingen vinden plaats in blokken van drie uur.