Tarieven:

Er zijn diverse prijzen voor de diensten. Let op: per 1 januari 2019 zullen de prijzen worden aangepast. De Studiebol streeft ernaar studiebegeleiding voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te houden. 

 

Huiswerkbegeleiding:

  • 1 dag per week per periode: €114,-  (gemiddeld €8,14 per uur)
  • 2 dagen in de week per periode: €187,- (gemiddeld €6,68 per uur)
  • 3 dagen in de week per periode: €239,- (gemiddeld €5,69 per uur)

Bijles:

  • 55 minuten bijles (regulier per week): €27,50
  • 55 minuten bijles ( op niet reguliere basis): €30,-

 

Examentraining (per training per deelnemer):
  • Examentraining 1 dag: €85,-
  • Examentraining 2 dagen: € 160,-

Vol Zelfvertrouwen:

  • Leeftijdsgroep 8-12 jaar: € 130,-
  • Leeftijdsgroep 13-17 jaar: € 185,-

 

Zomerschool:

  • 1 training € 45,- (3 uur)

De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn per periode vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van het feit dat een schooljaar uit ongeveer 40 weken bestaat en dat er in de schoolvakanties geen begeleiding wordt gegeven. Een periode bestaat uit vier weken. Een vakantie in een bepaalde maand leidt niet tot verandering van het tarief (dit geldt niet voor de zomervakantie).

De tarieven worden elk jaar aangepast aan de indexering.

Gemiddelde getoonde tarieven per uur komen tot stand bij een aanwezigheid van 3,5 uur per middag. Dit kan per leerling verschillen door het lesrooster. Een minder aantal uren aanwezig leidt niet tot prijsverandering.

Bij huiswerkbegeleiding is er vanuit gegaan dat een leerling minimaal 2 uur aanwezig is (tenzij anders is overlegd). In de toetsweek wordt gelegenheid geboden om extra begeleiding te volgen, hier zijn geen kosten aan verbonden. Let op: het kan in een toetsweek hierdoor wel wat drukker zijn.