Tarieven:

Er zijn diverse prijzen voor de diensten. Let op: per 1 januari 2020 zullen de prijzen worden aangepast. De prijzen voor 2020 staan hieronder vermeld en zijn de actuele prijzen. De Studiebol streeft ernaar studiebegeleiding voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te houden. Heeft de leerling een rooster waardoor hij/zij later uit is op Studiebol-middagen, zijn hier diverse oplossingen voor. Informeer gerust hierover.

 

 Bij de vormen huiswerkbegeleiding en bijles krijgt u een account in het leerlingvolgsyteem, waardoor u kunt zien op welke dag en tijd uw zoon/dochter wordt verwacht en wat er gedaan is op een middag. Ook zetten wij opmerkingen in dit systeem en kunt u berichten naar ons sturen. Bij dringende zaken die besproken moeten worden, nemen wij natuurlijk contact op met u.

 

Huiswerkbegeleiding:

  • 1 dag per week per periode: €118,-
  • 2 dagen in de week per periode: €194,-
  • 3 dagen in de week per periode: €247,-

Een periode bestaat uit vier weken.

De prijzen voor huiswerkbegeleiding zijn in 2021 en 2022 en 2023 niet aangepast.

 

Bijles:

  • 55 minuten bijles (regulier per week): €30,-
  • 55 minuten bijles ( op niet reguliere basis): €32,50

De prijzen voor bijles zijn in 2021 en 2022 niet aangepast. De prijzen in 2023 worden 31 euro per reguliere bijles en 34,50 (euro) voor eenmalige bijlessen.


Een bijles is regulier als deze een keer per week of een keer in de twee weken plaats vindt. Vakanties tellen niet mee in deze telling.

 

Examentraining (per training per deelnemer):
  • Examentraining 1 dag: € 90,-
  • Examentraining 2 dagen: € 175,-
  • Zomerschool: kijk voor lopende aanbiedingen op de pagina van de Studiebol Zomerschool

Vol Zelfvertrouwen (deze prijs geldt alleen per individu in groepsdeelname, anders wordt er een ander tarief gehanteerd).

  • Leeftijdsgroep 8-12 jaar: € 130,-
  • Leeftijdsgroep 13-17 jaar: € 185,-

 

 


De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn per periode vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van het feit dat een schooljaar uit ongeveer 40 weken bestaat en dat er in de schoolvakanties geen begeleiding wordt gegeven. Een periode bestaat uit vier weken. Een vakantie in een bepaalde maand leidt niet tot verandering van het tarief (dit geldt niet voor de zomervakantie). Tijdens feestdagen is de Studiebol gesloten, leerlingen kunnen deze middag inhalen, tenzij de feestdagen in een reguliere vakantie vallen.

 

De tarieven worden elk jaar aangepast aan de indexering.

Gemiddelde getoonde tarieven per uur komen tot stand bij een aanwezigheid van 2-2,5 uur per middag. Dit kan per leerling verschillen door het lesrooster. Een minder aantal uren aanwezig leidt niet tot prijsverandering.

Bij huiswerkbegeleiding is er vanuit gegaan dat een leerling minimaal 2 uur aanwezig is (tenzij anders is overlegd). 

Het is mogelijk om extra middagen te komen; hierbij geldt een gereduceerd tarief als er al een lopend abonnement is afgesloten. Voor leerlingen die enkel voorafgaand aan een toetsweek komen geldt een tarief van 29,50 euro per middag. 

 

De indeling van de perioden zijn als volgt schooljaar 2022-2023):