Tarieven:

Er zijn diverse prijzen voor de diensten. De prijzen staan hieronder vermeld en zijn de actuele prijzen. De Studiebol streeft ernaar studiebegeleiding voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te houden. Heeft de leerling een rooster waardoor hij/zij later uit is op Studiebol-middagen, zijn hier diverse oplossingen voor. Informeer gerust hierover.

 

 Bij de vormen huiswerkbegeleiding en bijles krijgt u een account in het leerlingvolgsyteem, waardoor u kunt zien op welke dag en tijd uw zoon/dochter wordt verwacht en wat er gedaan is op een middag. Ook zetten wij opmerkingen in dit systeem en kunt u berichten naar ons sturen. Bij dringende zaken die besproken moeten worden, nemen wij natuurlijk contact op met u.

 

Huiswerkbegeleiding:

  • 1 dag per week per periode: €108,-
  • 2 dagen in de week per periode: €175,-
  • 3 dagen in de week per periode: €215,-

Een periode bestaat uit vier weken. Eén middag is altijd vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Bijles:

  • 55 minuten bijles (regulier per week): € 31,-
  • 55 minuten bijles ( op niet reguliere basis): €34,50

Een bijles is regulier als deze een keer per week of een keer in de twee weken plaats vindt. Vakanties tellen niet mee in deze telling.

 

Examentraining (per training per deelnemer):
  • Examentraining 1 dag: € 90,-
  • Examentraining 2 dagen: € 175,-
  • Zomerschool: kijk voor lopende aanbiedingen op de pagina van de Studiebol Zomerschool

Vol Zelfvertrouwen (deze prijs geldt alleen per individu in groepsdeelname, anders wordt er een ander tarief gehanteerd).

  • Leeftijdsgroep 8-12 jaar: € 130,-
  • Leeftijdsgroep 13-17 jaar: € 185,-

 

 


De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn per periode vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van het feit dat een schooljaar uit ongeveer 40 weken bestaat en dat er in de schoolvakanties geen begeleiding wordt gegeven. Een periode bestaat uit vier weken. Een vakantie in een bepaalde maand leidt niet tot verandering van het tarief (dit geldt niet voor de zomervakantie, hierin pauzeert de facturering). Tijdens feestdagen is de Studiebol gesloten, leerlingen kunnen deze middag inhalen, tenzij de feestdagen in een reguliere vakantie vallen. 

Een periode van vier weken start op het moment van inschrijving. Instromen is elk moment mogelijk. 

 

De tarieven worden elk jaar aangepast aan de indexering.


Een minder aantal uren aanwezig leidt niet tot prijsverandering.


Bij huiswerkbegeleiding is er vanuit gegaan dat een leerling minimaal 2 uur aanwezig is (tenzij anders is overlegd). Leerlingen kunnen altijd extra komen in de toetsweek (een middag per toetsweek). Gemiste huiswerkbegeleiding dient in de week na de gemiste middag ingehaald te worden, anders vervalt het recht tot inhalen. Als een leerling al drie middagen per week komt en een middag afwezig is, wordt hier per keer een oplossing voor gezocht. 

 

 

Voor leerlingen die enkel voorafgaand aan een toetsweek komen geldt een tarief van 30 euro per middag.