Voor wie?

De Studiebol heeft een brede doelgroep. De focus ligt op middelbare scholieren maar ook leerlingen van het basisonderwijs of volwassenen komen langs bij de Studiebol.

Basisonderwijs

Scholieren van de basisschool die moeite hebben met leren, concentreren of met bepaalde vakken. Scholieren van deze leeftijd worden één op één begeleid en kunnen geen gebruik maken van huiswerkbegeleiding.

 


Middelbaar onderwijs

Scholieren van de middelbare school, alle leerwegen en alle klassen. Zij kunnen gebruik maken van alle diensten die de Studiebol aanbiedt.

 


Volwassenen

Volwassenen kunnen ook gebruik maken van bijlessen voor bijvoorbeeld rekenvaardigheid (o.a. rekentoets 3F), Nederlandse of de Engelse taal.